ابعاد مختلف خشونت علیه زنان – خشونت علیه خود/۳

4 اسفند 1399
شبکه ایران زنان؛  

📍یادداشت ۳
💡در حالی که در عالمی که انسان به ما هو انسان، هدفش بندگی است، دنبال کسب فرمان برای ادای تکلیف است نه به دنبال فرصتی برای سرگرمی و نه در جستجوی اندوهی برای فقدان، شاید بزرگ ترین ظلم به زن همین دور کردن او از تکلیف محوری و از معرفت اندیشی و از خودآگاهی و اِشرافِ وی بر نقش و داشته ها و وظیفه های انسانی و سپس جنسیتی خویش است.
👈به نظر می رسد این نوع از خشونت یعنی گم گشتگی از هویت اصیل انسان الهی، خشونتی خودانگیخته و در پی غفلت انسان از دلیلِ بودن خویش در عالم هستی باشد.
🔔حال سوال این‌جاست که به راستی جای این نوع مقولات در معادلات اجتماعی جامعه‌ی اسلامی ما کجاست؟
کدام بخش از نظام تربیتی ما به تربیت انسان در عالم هستی و نه فقط حضورش در دنیای اجتماعی بشری، اشاره دارد؟
کدام یک از مبانی نظام‌های کلان تربیتی و فرهنگی ما متناسب با تعاریف الهی و مبتنی بر انتظارات متعالی از انسان متعالی است؟
کدام یک از مبانی اجتماعی ما در یک کشور اسلامی، مبتنی بر مقوله‌های انسان تکلیف‌مدار مسلمان در نظام اجتماعی اسلامی تبیین و مسیرسازی اسلامی شده است؟
نظام‌های اجتماعی اسلامی در خرده‌نظامهای خانواده، فرهنگ، سیاست و اقتصاد، کجا و در کدام نهاد فراقوه ای، بازتعریف، نهادینه و قابل دسترسی برای فهم، درک و اقبال عمومِ افراد در اجتماع شده است؟
کدام بخش از نظام حقوقی ما نگاهبان حقوق زن به مثابه یک انسان در عالم هستی بوده است و می تواند نقش و جایگاه او را متناسب با اقتضائات و ضروریات انسان الهی تبیین و پاس‌داری کند؟
در مراتب پایین‌تر و در جزئیات واقعی، کدام مبنا و نگرش عمیق و مبنایی، حاکم است؟
زن به عنوان محور هستی؟ یا زن به عنوان یک عنصر از نظام لیبرالی؟
برای شروع شاید بد نباشد کمی به منشور نظام حقوق زن و خانواده در نظام جمهوری اسلامی بپردازیم…
آیا اساساچنین منشوری تدوین کرده ایم؟
یا هنوز اندر خم یک کوچه از تدوین یک لایحه برای منع خشونت علیه زنان مانده‌ایم که باید ابعاد این خشونت را از کجا تا به جا ببینیم؟

🍃الهام غفاری- دانشجوی دکترای مطالعات زنان- عضو تحریریه بانونگار

#بانونگار_رسانه_گفتمان_انقلاب_اسلامی
#خشونت_علیه_زنان
#خشونت_علیه_خود
@Banounegar
http://eitea.com/Banounegar

ابعاد مختلف خشونت علیه زنان – خشونت علیه خود/۱

ابعاد مختلف خشونت علیه زنان – خشونت علیه خود/۲