خوانشی واقعی از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه/۲

23 اسفند 1399
شبکه ایران زنان؛  

🔗یادداشت۲

🌿جدالی که در این جا وجود دارد جدال دو انسان و به بهای اتلاف سالهای عمر آنها قیمت گذاری می شود. البته در این جدال هردو بازنده هستند قوانینی که حتی تیتر آن مبتنی برعدالت جنسییتی به حقوق و تکالیف زوجین رخ نمایی می کند در عمل و اجرا و به طرز غیر قابل قبولی از هدف قانون گذار دورشده و خانواده محوری که سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی ایران حسب اصل دهم قانون اساسی و نیز برنامه پنج ساله ششم توسعه است به خانواده ای تبدیل می شود که به زور و کشمکش و استعانت از تفاسیر قانونی دور از روح قانون و شریعت، به میدان جنگی مبدل شده است که زوجین پیوسته با کلاه خود و زره مقابل هم ایستاده اند .
اثبات سوء معاشرت مرد مبتنی برتکلیف مندرج در ماده۱۱۰۳ برای زن به راحتی اثبات سوء معاشرت او توسط مرد نمی باشد، اگر به دلیل عدم حسن معاشرت زوج ادامه زندگی و حیات طیبه برای زن امکانپذیرنباشد اثبات سخت آن تا قبل از آبان ۱۳۹۹ به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ارجاع داده می شد راهی مملو از سختی و پیچیدگی که سالها باید در آن هماوردی حقوقی کرد این راه مستلزم پیمودن راههای فرعی دیگری یعنی ۵ شرط مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بود، کدام وکیل است که نداند اثبات هرکدام از آنها به چه معنا است ؟ و البته بانسخ یا عدم نسخ این ماده و ماده۱۱۲۲ قانون مدنی نیز باید فعلا سردرگم به گریبان پناه برد و اگر این نسخ شامل اصلاحات هم باشد درپاره ای ازحقوق زنان دچار مشکلات فراوان جدیدتر خواهیم شد.
به نظر می رسد قانونگذار محترم اراده اش بر زندگی توام با مهر و عشق و عدالت بوده است اما در عمل ورویه قضایی خانواده محوری حول مهربانی ومهرورزی وعشق به آورد گاهی تبدیل شده است که زوجین می بایست برای اثبات نبودن این مؤلفه ها که گاهی فقط در خشونت کلامی است و هرگز قادر به اثبات آن نیستند متوسل به خشونت فیزیکی شوند تا شرایط ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی محقق شود . با خود چگونه ایم ؟آیا نمی بایست تلاش ما برای تحقق موادی از قانون باشد که به شدت نیازمند به روز رسانی شدن است؟ و اکنون نیز در چارچوب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت که نه تنها به روز رسانی نشده است که دچار ابهام شده است و البته از قانوگذارحکیم چنین اهمالی پذیرفته نیست و شایسته نمی باشد. ابهامی که ناشی از عدم تعامل مجلس شورای اسلامی بانخبگان حقوقی و بدون تعیین جایگزین برای دو ماده منسوخ و یا بقا اصلاحیه آنها نیازمند استفساریه باشد.
صیانت از خانواده محوری مبتنی بر رعایت کرامت زوجین براساس ماده۱۱۰۳ قانون مدنی نیازمند اصلاحات و تغییرات مقتضی می باشد. در ادامه این نوشته های سریالی از خلاءهای قانونی و ایرادات و اشکالات که مخل عدالت رویه ای است و نیز تفسیرهای قضایی بی تناسب با قانون می نگارم .

✍️سکینه السادات پاد وکیل پایه یک دادگستری – عضو کمیسیون بانوان و خانواده مرکز وکلای خراسان رضوی و دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی(هئیت تحریریه بانو نگار)

📣 بانو نگار رسانه بانوان انقلاب اسلامی
https://eitaa.com/Banounegar
@Banounegar

‌خوانشی واقعی از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه/۱

خوانشی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین/۳

خوانشی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/۴