۰۷ آبان ۱۳۹۵
28 October 2016
  • توران ولی مراد/ از یادداشت های تلگرامی/ ۶ آبان ۱۳۹۵
  • کارنامه معاونت امور زنان از مردود هم عقب‌تر است/ امتیازات زیادی از زنان در دولت یازدهم گرفته شد
  • برنامه ششم به خانواده توجه نکرده است/ زن در این برنامه خارج از نقش او در خانواده ترسیم شده است
  • برای شرکت در مباحث به گروه امور زنان تلگرامی این سایت ملحق شوید
  • ولی‌مراد: معاون امور زنان خود را در جایگاه مطالبه‌گر نشانده و فقط طرح موضوع می‌کند/ معاونت یک لایحه یا حتی ماده‌واحده برای رفع مشکلات زنان
دایر شده توسط نگاه نرم