۰۵ مهر ۱۳۹۵
26 September 2016
  • یادداشت های تلگرامی/ ۳۰ شهریور/ گفته های فرشته روح افزا برای گزارش شرق از انتخابات شورای فرهنگی اجتماعی زنان
  • از یادداشت های تلگرامی / ۲۹ شهریور
  • از یادداشت های تلگرامی/ توران ولی مراد ۱۴ شهریور
  • خانواده، عنصر رها شده در معاونت امور زنان دولت/سفر استانی، دیدار و نشست گزارش کار نیست
  • ولی‌مراد: معاون امور زنان خود را در جایگاه مطالبه‌گر نشانده و فقط طرح موضوع می‌کند/ معاونت یک لایحه یا حتی ماده‌واحده برای رفع مشکلات زنان
دایر شده توسط نگاه نرم