• دوره مطالعاتی بررسی عملکردهای امور زنان توسط توران ولی مراد برگزار می شود
  • خانم ابتکار! به‌جای کار سیاسی بیشتر به امور زنان و خانواده توجه کنید
  • نامه سرگشاده به رئیس جمهور/ با جابجایی مدیران سعی در اصلاح گرایش های رادیکال فمنیستی دولت قبل داشتید، متأسفانه این گرایشات به شدت تداوم دارد
  • نقش آفرینی سفیر سوئد در امور زنان و خانواده ایران
  • رفع خشونت از زنان با"خانواده محور"ی یا "کپی برداری از غرب"
دایر شده توسط نگاه نرم