۰۱ بهمن ۱۳۹۷
21 January 2019
  • حقوق اعتقادی کودک در لایحه حمایت از حقوق کودکان نادیده گرفته شده است/ نامعلوم بودن شاخص تایید صلاحیت مددکاران بهزیستی
  • بیشترین آسیب‌های طرح افزایش سن ازدواج متوجه زن است/ جایگزین ازدواج رسمی چیست؛ روابط آزاد و نامشروع غربی؟
  • تعارض «برابری اشتغال» زنان با موضوع نفقه چگونه تبیین می‌شود/خانم ابتکار دنبال چه هدفی هستید؟
  • برای رفع خشونت علیه زنان تعریف مبتنی بر نگرش داخلی نداریم
  • رفع خشونت از زنان با"خانواده محور"ی یا "کپی برداری از غرب"